Издавани Дипломи И Сертификати

Държавните документи, които издаваме са документи на народната просвета. На всички наши курсисти, при завършване на професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация, се издават:

  • Държавно Свидетелство за придобиване на степен на квалификация по професия;
  • Държавно Удостоверение за обучение по част от професия;
  • Европас – приложение към дипломата, което ще Ви послужи при кандидатстване за работа в страните от ЕС и сертификат на български и на английски за завършено професионално обучение по съответната професия.

Тези документи се издават след успешно полагане на изпит в лицензираната обучаваща институция и важат в цялата страна и в Европа, откакто България е членка на ЕС.

Документите имат водни знаци.

Кои са документите, които издаваме?

 

Описaните документи може да разгледате и в сайта на НАПОО.

Дипломите, които центърът е лицензиран да издава са документи-образци на МОН и представляват документи на народната просвета. За справка вижте кратка извадка от Закона за професионалното образование и обучение, засягаща видовете документи, които биват издавани на обучаваните след задължително полагане на съответен изпит пред комисия, а това са:

Държавно удостоверение образец № 3-37

Издаваното Държавно удостоверение е за обучение по част от професия, валидно за упражняване на професии в целият Европейски съюз и в много страни не-членки на ЕС. Издава се след успешно положен изпит пред комисия и завършване на курс за професионално обучение за част от професията, например:

1. След завършване на един модул (един предмет) от дадена професия

2. След завършване на обучение по част от предмет или модул

След приключване на обучението, вие получавате държавно призната диплома от МОН, която ви дава право да работите във ЕС!

Удостоверение за професионално обучение: издава се на лице, завършило професионално обучение и успешно положило изпити за придобиване на квалификация по част от професия, за актуализиране или разширяване на професионалната квалификация (чл. 44, ал. 1 от Наредба № 4 за документите за системата на народната просвета).

Държавно свидетелство (официална диплома на Народната просвета)

Държавното свидетелство представлява най-висшата степен документ за всяка професия. Този документ ви дава законно право да да откриете собствен бизнес в сферата на завършената от Вас професия.

Издадените документи са с национална и европейска валидност и с тях се удостоверяват Вашите професионални знания и умения при кандидатстване за работа.

След приключване на обучението, вие получавате държавно призната диплома от МОН, която ви дава право да работите във ЕС!

Свидетелство за професионална квалификация се издава на лице, завършило професионално обучение и успешно положило изпити за придобиване на квалификация по цяла професия, за актуализиране или разширяване на професионалната квалификация (чл. 44, ал. 1 от Наредба № 4 за документите за системата на народната просвета).

Европас – европейски паспорт на уменията

След като сте завършили курс за професионално обучение, Вие получавате съответния държавен документ. Към него има възможност да се издаде и Европейско приложение към сертификат (Europass), което удостоверява Вашите знания и умения, описани на съответния език.

Обучителен център “Royal” е сертифициран за издаване на документи Europass, в следните професии:

– Козметика
– Класически и лечебен масаж
– Маникюрист-педикюрист
– Професионален грим
– Микроблейдинг и Перманентен грим
– Фризьорство

Europass приложението към сертификат е европейски паспорт на уменията. Център за професионално обучение „Royal“, като лицензирана обучителена организация, има законово право да издава такъв документ.

Всеки курсист завършил курс по Масаж, Козметика, Маникюр, Фризьорство, Перманентен грим може да получи съответното приложение към Дипломата.

Какво е Europass?

Европейски паспорт на уменията, приложението към сертификат, е описание на сертификати за професионално образование и обучение, което предоставя допълнителна информация за характера на обучението по дадена професия във всяка страна. Europass приложението към сертификат съдържа кратко описание на професионалните умения и областите на професионална дейност, благодарение на което предоставя обща информация за придобитите знания, умения и компетенции по съответната професия.

Приложението към сертификат предоставя и допълнителна информация за продължителността, характера и нивото на обучението, както и за съдържанието на курса. Приложението към сертификат не замества оригиналния сертификат, но тъй като представя характера на придобитата квалификация, то може да способства за по-лесно признаване на сертификата от компетентните органи. Europass приложението към сертификат представя съдържанието на сертификатите по стандартизиран в цяла Европа начин, което го прави особено полезно при подаване на заявление за работа в чужбина.

Какво не е ?

Europass приложението към сертификат не е:

заместител на оригиналния сертификат;
автоматична система за гарантирано признаване

Може ли Europass приложението към сертификат да бъде полезно при търсене на работа в страни извън ЕС?

Europass приложението към сертификат помага на трети страни да разберат по-лесно придобитите от притежателите на професионални сертификати компетентности. Това е особено полезно при подаване на заявление за работа в чужбина.

Имате Въпроси? Обадете ни се на телефон: 0894440444 или ни изпратете ни съобщение: antoniatsamparova@gmail.com. Очакваме ви!